ÁSZF (Általános Szerdődési Feltételek)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Jelen dokumentum tartalmazza Török Bettina egyéni vállalkozó, mint szolgáltató (a továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett www.selfcoloring.hu internetes oldalon (a továbbiakban: „Honlap”) keresztül elérhető szolgáltatások Felhasználó általi használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”). 

Jelen ÁSZF a Szolgáltató valamennyi, a Honlapon keresztül a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatására vonatkozik és érvényes.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. 

A szerződés nyelve magyar. 

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, és nem megtekinthető.  

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Felhasználó a Honlap használatával, a Szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 

1. A SZOLGÁLTATÓ

 

Név: Török Bettina egyéni vállalkozó

Székhely: 1093 Budapest, Gálya utca 5. Fsz/2

Nyilvántartási szám: 51244583

Adószám: 68111540-1-43

Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank Zrt.

Számlaszám: 10103661-14518800-01004006

E-mail cím: info@selfcoloring.hu

Telefonszám: +36203817098

 

2. FOGALMAK

 

Felhasználó: A Szolgáltatást igénybe vevő, 18. életévét betöltött természetes személy.

Fogyasztó: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 

3. A HONLAPON ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK 

A Honlap célja, hogy azon keresztül a Vásárló életvezetési tanácsadás (coach) szolgáltatást tudjon megvásárolni.

Felek rögzítik, hogy az életvezetési tanácsadás nem minősül egészségügyi szolgáltatásnak.

3.1. A vásárlás menete

 

A Honlapon keresztül a szolgáltatások megvásárlására regisztráció nélkül van lehetőség. 

A vásárlás menete:

– a megvásárolható szolgáltatások a „Webshop” menüpontra kattintva érhetőek el,

– a menüponton belül a képre kattintva további információ érhető el, vagy közvetlenül a kosárba helyezhető a szolgáltatás a „Kosárba” gombra kattintva,

– a kosárba helyezést követően a „kosár” felületre kattintva érhető el a kosár tartalma, vagy közvetlenül a pénztárhoz lehet menni,

– a „kosár” menüponton belül

o a zöld „X” gombra kattintva törölhető a szolgáltatás a kosárból,

o módosítható a szolgáltatás mennyisége,

o kuponkód megadásával kedvezmény alkalmazható;

– a megrendelési folyamat a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva folytatható,

– a megjelenő felületen van lehetőség a megrendelés áttekintésére, a fizetési és szállítási adatok megadására,

– a megrendelés lezárásaként:

o ellenőrizni kell a megadott adatok helyességét,

o el kell fogadni az ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatót,

– a megrendelés a „Megrendelem” gomb megnyomásával adható fel a Szolgáltató felé.

A megrendelést követően, legkésőbb a megrendelés leadását követő 48 órán belül a Felhasználó visszaigazoló emailt kap a megrendeléséről. 

A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés, amennyiben Fogyasztóval jön létre, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

Felhasználó a megadott adatokat mindvégig tudja javítani a „Megrendelem” gomb megnyomásáig. Amennyiben hibásan kerültek megadásra az adatok, és ennek ellenére a vásárlás véglegesítése megtörtént, az adatok a Szolgáltató felé elektronikus úton eljuttatott jelzéssel módosíthatóak.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.2. Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására (pl. szolgáltatás törlése a kosárból a mennyiség módosítása, rendelési adatok módosítása). 

Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz szolgátlatás elhelyezése a kosárban, rendelési adatok elírása, stb. 

Amennyiben a Felhasználó véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése törlését, vagy módosítását. A hibás rendelés törlését a megrendeléskor/regisztrációkor megadott email címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti Felhasználó a Szolgáltató felé. Ezt követően a helyes adatokat tartalmazó rendelés újra feladható.

3.3. A szolgáltatás igénybevétele

Szolgáltató a szolgáltatás kezdetekor minden esetben ingyenes konzultációt biztosít. Az ingyenes konzultáció a szolgáltatások megvásárlása nélkül is igénybe vehető.

A Szolgáltatás igénybevétele minden esetben személyes találkozás keretében valósul meg. 

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 

Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. 

A Szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

3.4. A Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos felelősség

Szolgáltató a Szolgáltatás keretében arra vállal felelősséget, hogy legjobb szakmai tudása szerinti tartalommal valósítja meg az életvezetési tanácsadást.

Szolgáltató nem vállal felelősséget:

– a Felhasználó által tanúsított magatartásért, 

– azért, ha a tanácsadás azért nem tudja elérni a kívánt célt, mert a Felhasználó nem ad át minden releváns információt a Szolgáltatónak,

– azért, ha a Felhasznál a személyes találkozásokon nem jelenik meg. 

3.5. Szolgáltatás díja, azok megfizetésének módja

Felhasználó a Szolgáltatás használatáért a Honlapon feltüntetett összegű díjat köteles fizetni.

Szolgáltató számára a fizetést készpénzben, PayPal fizetéssel, vagy banki átutalással tudja teljesíteni. 

A szolgáltatás díjának megfizetése minden esetben egy összegben valóul meg. 

A Honlapon feltüntetett árak a rendelés időpontjában érvényes árak, amelyeket a Honlapon a szolgáltatások mellett talál a Felhasználó. Az árak bruttó árak, a 27% ÁFA-t tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. 

Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért. 

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül különösen: 

– 0 Ft-os ár, 

– kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os szolgáltatás esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált szolgáltatás).

Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja, a szolgáltatás valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a szolgáltatást vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

Amennyiben Szolgáltató és a Vevő között a hibás áron létrejött az adásvételi szerződés, Szolgáltató a szerződést felmondhatja, illetve megtámadhatja, amennyiben a valós áron nem tud Vásárlóval megállapodni.

Amennyiben a Vásárló, az előre lefoglalt időpontot lemondja:

– ha 24 órán belül mondja le az ülést, akkor a teljes összeg felszámolásra kerül,

– ha 72 órán belül mondja az ülést, akkor a teljes összeg 50%-át számolja fel Szolgáltató.

3.6. Külföldre történő értékesítés

Szolgáltató nem különbözteti meg az értékesítés során a Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli vásárlókat.

A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak, azzal, hogy a vonatkozó 2018/302/EU rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében 

o vásárlónak az a fogyasztó minősül, aki valamely Európai Uniós tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el,

o fogyasztónak az a természetes személy vonatkozik, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.

A külföldi értékesítés során a kommunikáció és a vásárlás nyelve a magyar nyelv, Szolgáltató nem köteles a vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni Vásárlóval.

Szolgáltató nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett szolgáltatással kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről.

Szolgáltató a Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden szolgáltatása esetében.

Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

A fizetés az Szolgáltató által meghatározott pénznemben valósul meg, 

Szolgáltató visszatarthatja a szolgáltatás teljesítését, ameddig nem győződik meg arról, hogy a szolgáltatás árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett szolgáltatás esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Szolgáltató nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét), amennyiben a szolgáltatás ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Szolgáltató a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

Szolgáltató a szolgáltatását, mivel az személyes találkozást igényel, csak Magyarországon teljesíti, nincs lehetőség arra, hogy a szolgáltatást a Vásárló külföldön vegye igénybe.

3.7. Számla

Szolgáltató a Felhasználó részére elektronikus úton a megadott email címére küldi el számláját. 

3.8. Szállítás 

A honlapon megvásárolható szolgáltatások esetében a kiszállítás nem értelmezhető, a szolgáltatást Vásárló személyes találkozás keretében tudja igénybe venni. 

A személyes találkozásra a Szolgáltató által megjelölt helyszínen kerül sor, Eszterbomban. Más helyszínre a Szolgáltató nem száll ki.

 

4. FOGYASZTÓRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

4.1. Elállási jog

A fogyasztók és vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő Felhasználó a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja felmondási (elállási) jogát. 

Felhasználó az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató 1. pontban feltüntetett elérhetőségeinek egyikére.  Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az e pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználó elállási nyilatkozatának megérkezését. 

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Felhasználó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. 

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Felhasználó levelét ajánlott küldeményként köteles postára adni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Szolgáltatástól való elállás esetén Felhasználónak figyelembe kell vennie, hogy Szolgáltató csak a szolgáltatás azon díját köteles visszatéríteni, amit Vásárló még nem vett igénybe.

A visszatérítés során Szolgáltató bankszámlára utalást alkalmazza, amihez szükséges, hogy Felhasználó megadja az ehhez szükséges banki adatait.

4.2. Szavatossági jogok 

4.2.1. Kellékszavatosság

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén (hibás a teljesítés különösen, ha a szolgáltatás valamilyen minőségi, vagy mennyiségi hibában szenved) a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a hibákért, amelyek a szolgáltatás nyújtás időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó érvényesíteni már nem tudja. 

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. 

Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. 

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. 

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. 

A Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

5. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

5.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Felhasználó a szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: info@selfcoloring.hu

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszt rögzíti és 30 napon belül érdemi választ küld.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében az elektronikus levelezési címre történő válaszadást, vagy postára adást jelenti. 

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót. 

Szolgáltató az ügyfélszolgálatára érkező telefonhívásokat, valamint az ügyfélszolgálat által kezdeményezett kimenő hívásokat rögzíti. 

5.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Felhasználó jogosult:

– Panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál, 

– Békéltető testület eljárásának kezdeményezésére

A Békéltető testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154 

Fax száma: (72) 507-152?Elnök: Dr. Bodnár József?E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu . 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538 

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna?E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu 

Békés Megyei Békéltető Testület?Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.?Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775?Fax száma: (66) 324-976?Elnök: Dr. Bagdi László?E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.?Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870?Fax száma: (46) 501-099 

Elnök: Dr. Tulipán Péter?E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu 

Budapesti Békéltető Testület?Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131?Fax száma: (1) 488-2186?Elnök: Dr. Baranovszky György?E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 

Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149 

Elnök: Dr. Horváth Károly E-mail cím: info@csmkik.hu 

Fejér Megyei Békéltető Testület?Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310 

Fax száma: (22) 510-312?Elnök: Dr. Vári Kovács József?E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu 

Gyir-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217?Fax száma: (96) 520-218 

Elnök: Horváth László?E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petifi tér 10. Telefonszáma: (52) 500-735?Fax száma: (52) 500-720 

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt E-mail cím: hbkik@hbkik.hu 

Heves Megyei Békéltető Testület?Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615 

Elnök: Dr. Gordos Csaba E-mail cím: hkik@hkik.hu 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: (56) 510-610?Fax száma: (56) 370-005 

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fi tér 36.?Telefonszáma: (34) 513-010?Fax száma: (34) 316-259 

Elnök: Dr. Rozsnyói György E-mail cím: kemkik@kemkik.hu 

Nógrád Megyei Békéltető Testület?Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-860?Fax száma: (32) 520-862?Elnök: Dr. Pongó Erik?E-mail cím: nkik@nkik.hu 

Pest Megyei Békéltető Testület?Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8. Telefonszáma: (1)-474-7921 

Fax száma: (1)-474-7921?Elnök: dr. Csanádi Károly?E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu 

Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000?Fax száma: (82) 501-046 

Elnök: Dr. Novák Ferenc E-mail cím: skik@skik.hu 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180?Fax száma: (42) 420-180 

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu 

Tolna Megyei Békéltető Testület?Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661?Fax száma: (74) 411-456?Elnök: Dr. Gáll Ferenc?E-mail cím: kamara@tmkik.hu 

Vas Megyei Békéltető Testület?Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312-356?Fax száma: (94) 316-936?Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán?E-mail cím: vmkik@vmkik.hu 

Veszprém Megyei Békélteti Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: (88) 429-008?Fax száma: (88) 412-150 

Elnök: Dr. Vasvári Csaba?E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu 

Zala Megyei Békéltető Testület?Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petifi utca 24.?Telefonszáma: (92) 550-514?Fax száma: (92) 550-525?Elnök: Dr. Molnár Sándor?E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu 

 

– Online vitarendezés

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan tudják rendezni a következő linken https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false 

elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jár el az online adásvételi szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

 

– Bírósági eljárás kezdeményezésére.

 

6. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően indított ügyekre kell alkalmazni.

Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.

7. SZERZŐI JOGOK

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást). 

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. 

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a jelentkezés, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a http://www.selfcoloring.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad. 

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018. november 30.